Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle, Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını merak eder olduk. Gerçekleri öğrenmek için sizlere çok iyi bir kitap tavsiye edeceğim bugün.

Tarihimizi merak ediyorsanız dönemin minyatürlerini inceleyin der Talha Uğurluel.Yabancı yazarlardan okuduklarınız sizi tatmin edemez, onlar bizim gözümüzle bakamazlar olaylara, bize özgü örf ve adetleri bilmezler, değerlendirmeleri de o yönde olmaz der..Kitap, Yavuz Sultan Selim ve Hafza Hatun hakkında bilgilerle başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminin ilk yarısını anlatıyor. Anlatımlarını fotoğraflar ve minyatürlerle de desteklemiş yazar klasik tarih kitapları gibi değil okurken sıkılmayacaksınız.

Arka kapak der ki;

Kanuni Sultan Süleyman, sınırları üç kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu’ nu sadrazamı, Sokullu Mehmet Paşa; kapudan-ı deryası, Barbaros; mimarı, Mimar Sinan; şeyhülislamı, Ebussuud Efendi; şairi, Baki olan muhteşem kadrosuyla yıllarca adaletle yönetti. Kimdi bu cihan sultanı? Nerede, nasıl ve kimler tarafından yetiştirilmişti? Bu yetişme sürecinde nerelerde kalmış ve hangi vazifeleri yerine getirmişti? Buralarda hayatının ilerleyen safhalarını etkileyen ne gibi gelişmeler olmuştu? Saltanat yıllarında hangi seferlere çıkmış, siyasi olarak nasıl bir mücadele sergilemişti? 

Televizyon ve gezi programlarıyla 7’den 70’e herkese tarihi sevdiren Talha Uğurluel, şimdi de Kanuni Sultan Süleyman’ı fethettiği beldeleri, bıraktığı eserleri, yaptırdığı kaleleri çektiği fotoğraflar eşliğinde anlatıyor.

Uğurluel, Kanuni’nin çevresindeki insanları, ailesini ve o günün dünyasını yakından tanıtarak tarih anlatımına taze bir soluk getiriyor.”Şehzadelik ve saltanat yıllarında Avrupa’da ve Asya’da neler oluyordu? Kimler, hangi devletleri yönetiyordu? Bu devletlerin gücü, amacı, planları neydi?” sorularının da cevabını veriyor. Bu mukayeseli inceleme, Kanuni ve kadrosunun hangi durumlarda neye göre nasıl bir tavır sergilediğini, nereye hangi amaçla sefer yapıldığını, alınan kararların gerekçelerini tüm açıklığıyla anlamanızı sağlıyor.

Talha Uğurluel, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni kitabıyla sizleri Kanuni’nin doğduğu Trabzon’dan şehzadelik yaptığı Manisa’ya, padişah olarak geldiği İstanbul’dan fetihlere çıktığı Avrupa’ya götürecek; Hürrem Sultan’dan Pargalı İbrahim’e, Mihrimah Sultan’dan Rüstem Paşa’ya kadar birçok tarihi şahsiyetin bilinmeyen yönlerini anlatacak..Önerilerim;

http://www.dr.com.tr/kitap/dunyaya-hukmeden-sultan-kanuni/talha-ugurluel/arastirma-tarih/tarih/osmanli-tarihi/urunno=0000000435308

http://www.hepsiburada.com/liste/dunyaya-hukmeden-sultan-kanuni/productDetails.aspx?productId=ktimas08520&categoryId=1501696

http://www.idefix.com/kitap/dunyaya-hukmeden-sultan-kanuni-talha-ugurluel/tanim.asp?sid=QQW1KR2GHH7HM6IMYNJC